Mùng 1 đầu tháng hoan hỉ quay từ sáng đến giờ mới được ăn cơm để lấy sức lát quẩy tiếp Dạo này bị ưa màu hường nên thấy có bớt dâm rồi =)))))Mong tháng mới lại được quẩy nhiều vaiii hơn nữa nè

Mùng 1 đầu tháng hoan hỉ quay từ sáng đến giờ mới được ăn cơm để lấy sức lát quẩy tiếp Dạo này bị ưa màu hường nên thấy có bớt dâm rồi =)))))Mong tháng mới lại được quẩy nhiều vaiii hơn nữa nè,à đóng nhiều Kem Xôi nữa để các ae không nỡ lòng nàooo quên Mee nè…Đầu tháng add thêm ae ha, thả tym, share nàooo :3
#MeeDam
#MeeKX

Comments are closed.