Muốn hướng tới tương lai

Muốn hướng tới tương lai, phải từ bỏ quá khứ.
Vướng bận quá khứ chỉ làm trì trệ và hỏng việc.
Dù quá khứ xấu tệ tới mức ntn thì trong tương lai nó sẽ thành kỉ niệm đẹp.
Hay mọi người thường nói ” Hãy khép lại quá khứ”
Tôi đã từng có quá khứ tệ trong gần chục năm đi học, và tôi biết đến lúc phải bỏ qua, thù hận giữa con người với con người chỉ làm ta thêm mệt mỏi và càng mắc phạm sai lầm.
Hãy khiến bản thân cứng hơn và sẽ không phải lo sợ điều gì.