Nếu đó là công việc thật sự yêu thích

Nếu đó là công việc thật sự yêu thích, bạn sẽ ko hề cảm thấy như đang làm việc chút nào. Làm việc cũng như đang chơi mà chơi cũng là đang làm việc vậy. <3 Cũng ra vẻ ra dáng lắm rồi Doing the job you love and you won't have to work any day. Have a nice weekend, people !

27 Replies to “Nếu đó là công việc thật sự yêu thích”

  1. Định rủ ông cf nhưng mấy hôm rồi bận quá. Cái ảnh này chắc là ở trường Phan Châu Trinh hả

  2. ” em buồn nôn mệt quá a Thắng ơi
    Uh ghé khách sạn nào “nghỉ” tý e hì
    A ấy tính hết cả rồi =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *