Nếu đó là công việc thật sự yêu thích

Nếu đó là công việc thật sự yêu thích, bạn sẽ ko hề cảm thấy như đang làm việc chút nào. Làm việc cũng như đang chơi mà chơi cũng là đang làm việc vậy. <3 Cũng ra vẻ ra dáng lắm rồi Doing the job you love and you won't have to work any day. Have a nice weekend, people !

Comments are closed.