Ngày này năm ngoái

Ngày này năm ngoái!
Một năm trôi qua với rất nhiều sự kiện. Tôi bây giờ đã tự tin hơn tôi ngày xưa. Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm này! Dưới bài này nhiều comment phản đối, bảo như thế là hèn, là bạc nhược, là đang kết tội nạn nhân… Hic hic…
Thôi kệ, tôi vẫn tin rằng, lý lẽ hơn thua không quan trọng, điều ong tiếng ve của người ngoài, của nội ngoại không quan trọng! Sĩ diện không quan trọng! Thậm chí cả thời gian, nhanh hay chậm vài tháng vài năm, cũng không quan trọng đâu!
Cái cần nhất là giữ mạng sống, cho mình và cho người thân của mình, thậm chí giữ mạng sống cả cho họ.
Ai thì cũng đang có sẵn một con quỷ núp trong người. Đừng tạo điều kiện để con quỷ xổng chuồng!
Đừng để ai hận ai đến mức khiến họ phải trả thù bất chấp hậu quả.
Đừng dồn ai tới chân tường!
Rồi thì mọi tiếng gầm thét cũng sẽ qua thôi… <3

Comments are closed.