Nghĩ mà tủi

Nghĩ mà tủi, 5 năm trời lỡ cắn phải thuốc chửa đẻ nên không nhấc nổi thân xác rời xứ đi chơi.
Con tạo xoay vần cho ngày đêm hết chăm đàn lợn con lại khuấy vài nồi trà, vê kẹo viên bi, chỉ biết tới niềm vui con cái gia đình, chế món nọ món kia và tiền lưng lửng túi; không biết đến cái vui nhẹ bẫng được ngắm trời ngắm đất ngắm mây, hay đơn giản là được ôm anh William trọn vẹn không bị đứa nào quấy rầy giữa chừng….
Mơ đến cái ngày không xa được tung tẩy thế không biết…

Comments are closed.