Ốm ngén ba Bự cũng giành phần giúp mẹ

Ốm ngén ba Bự cũng giành phần giúp mẹ, rồi còn làm thế công việc của mẹ, …
Ba bơ phờ hốc hác, ba sắp thành bộ xương di động rồi…
Mẹ và con iu thương ba Bự, ba đừng ngã bệnh nhé…
Giờ 2 đứa bỏ tất cả việc đi trốn được hok,
#XuanThao #DinhLoc #BònBon
#VuCong #BienDao

Comments are closed.