Sáng ra đã nhận được tin vui

Sáng ra đã nhận được tin vui. Bài báo của mình được conditional accept rồi. Chỉ cần sửa tiếng Anh thêm 1 lần nữa và điều chỉnh bảng biểu đúng format là bọn nó chấp nhận đăng. Nhưng như thế là lại tốn thêm tiền :-(. Vừa rồi đã phải thuê con bạn người Mỹ sửa rồi, giờ nó vẫn bắt sửa tiếng Anh thêm lần nữa. Chả hiểu sao lại thế. Bài báo ISI/Scopus đầu tiên của mình về Kinh tế.
Hóa ra bọn Mỹ đào tạo cũng không tệ nhỉ. Đã tốt nghiệp được là xuất bản được. Mình cũng chẳng quan tâm chứ lẽ ra về nước là phải lôi các bài trong luận văn ra gửi đăng ngay.
Bài Postpartriarchy của mình trên JRGS cũng trong SCOPUS list, nhưng về philosophy/sociology chứ không phải kinh tế.

Comments are closed.