SET 4 tượng nhật phong thuỷ

SET 4 tượng nhật phong thuỷ
(Hàng đang trên đường về, đăng tạm trc☺️
“Không nghe – Không nói – Không nhìn – không làm điều xấu
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an”
Ở cuộc sống này để làm được điều đó đôi khi thật khó. Thị phi nhiều, Bon chen nhiều……
Như 1 sự nhắc nhở bản thân, hay một sự động viên đến người khác.
Mua về nhà trưng cũng đẹp, tặng bạn bè cũng sang.
Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.
Tượng che mắt tên là MIzaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu” .
Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”
Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”
Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”.