Suốt hàng chục năm tui nghe thuộc lòng câu nói trên Đài phát thanh

Suốt hàng chục năm tui nghe thuộc lòng câu nói trên Đài phát thanh – Truyền hình trong nước là:
Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Nhưng mà VN nâng tầm cao mới mấy chục năm liên tục như vậy đến bây giờ là cao bao nhiêu ạ ?