Tại sao em đi học nhiều rồi mà chỉ được vài hôm xong về đâu lại vào đó

Tại sao em đi học nhiều rồi mà chỉ được vài hôm xong về đâu lại vào đó ?
Cảm thấy mất năng lượng liên tục?
Học nhiều mà chả biết nên làm gì?
Bắt đầu từ đâu?
5 bước trong quy trình học
1. Bạn Không biết bạn Không biết ( Vô thức không biết)
2. Bạn biết bạn không biết ( Ý thức mình không biết)
3. Bạn biết trong Ý thức ( khi mình học tập và bắt đầu luyện tập )
4. Biết trong Vô thức ( làm nhuần nhuyễn mọi thứ mà không cần lo lắng gì cả)
5. Dạy truyền tải cho người khác (coaching step by step)

Tại sao em đi học nhiều rồi mà chỉ được vài hôm xong về đâu lại vào đó ?Cảm thấy mất năng lượng liên tục? Học nhiều mà…

Người đăng: Phạm Phượng vào 17 Tháng 7 2017