Tập yoga mình nhận ra cái Vay

Tập yoga mình nhận ra cái Vay – Trả và luật Âm – Dương thật rõ : cứ ngữa người thì hít vào , tương ứng với dương , cúi xuống thì thở ra là âm , đã ưỡn thì phải cúi , đã vay thì phải trả. Mỗi tư thế yoga đều có tác dụng khác nhau , nhiều người cứ mãi mê tập mà k biết gì hết , bản thân mình nếu thầy k nói tư thế này tốt cho lưng , cho khớp …. thì mình cũng k hiểu , mà lạ , các thế yoga thường là hớ hênh , vô duyên nhiều khi các người tập phải phì cười . Cũng vậy , có những từ trong đời thường , hay nghe , hay nói , hay viết mà mình k để ý đến hàm nghĩa của nó , sáng nay đọc trên mạng mới biết : như từ ân ái : ân trong ân cần , cũng có thể ân trong ban ân , ái là yêu thương , vậy ái ân là sai , Ui cha rắc rối mấy cái từ Hán Việt , tóm lại , thằng Tàu là thâm , k chơi đuọc .

Comments are closed.