Thân gửi thằng đàn bà

Thân gửi thằng đàn bà
T còn chưa bjo thèm nói đên nhà mày
Nhiều lần t nhịn nhà mày lắm rồi thằng chó
Mày bảo cái hàng này là hàng đểu ơ đâu
Đm t nói luôn cùng 1 lò mà ra
1 mối luôn cho mày nhục
T nhịn lắm rôi mà càng nhịn mày tường t hiền với mày
Làm ăn đm cạnh tranh nhưng t thích cạnh tranh đẹp
Không bần thỉu như vc nhà mày
Chó chuyên rình để cắn
Cảnh cáo mày 1 lân nữa
Đừng có chọc thêm gì vào t mà 1 ng nữa nói thì t ko để yên cho mày đâu
Càng ko nói gi đm mày càng được đà
Chó rình xem face t chặn face mày lâu r
Mà sao mày vẫn rình được

Comments are closed.