Thật ra thì NHÂN QUẢ

Thật ra thì NHÂN QUẢ
Không nợ ta cái gì
Vậy đừng oán trách nó
Trong bất cứ điều chi
Vận tốt đến rồi đi
1 phần do thiên tạo
Phần khác do chính mình
Đừng trông chờ tâm linh
Chỉ chắp tay thành kính
Mong kiếp sẽ đổi thay
Chỉ gió nhẹ mây bay
Khi gắng gồng cải vận
Cũng đừng than số phận
Và ỷ lại tâm linh
Cứ tưởng lễ bề trên
Là sang giàu sẽ đến
Nên nhớ rằng các vị
Dù có to đến đâu
Phật Thánh Thần tất cả
Không cải vận cho ta
Bởi vũ trụ bao la
Luôn tồn tại pháp tắc
Con người muốn cải vận
Để số bớt lận đận
Phải tự mình bước đi
Cho dù lắm lúc khi
Nước mắt và gian khổ
Khiến chẳng thể có chỗ
Cho nụ cười nhỏ nhoi
Đừng đứng im đòi hỏi
Vận sẽ càng kém đi
NÊN NHỚ RẰNG SỐ VẬN
SẼ BẮT ĐẦU ĐỔI THAY
KHI TA TỰ THAY ĐỔI
CUỘC ĐỜI NGAY HÔM NAY
NHẮM MẮT LẠI BƯỚC ĐI
ĐỂ TÂM THIỆN DẪN LỐI
ĐỜI SẼ LÀ GIẤC MƠ
ĐỪNG CHỜ VÀ ĐỪNG SỢ
NGƯỜI CẦN HÀM ƠN NHẤT
KHI GIÔNG BÃO ĐI QUA
CHÍNH LÀ NHỮNG ÂN TÌNH
ĐÃ Ở CẠNH BÊN TA !!!!!!!!!!!!!!
See Translation

Comments are closed.