Thương cục xúi của mẹ lắm

1 1 1 1  
Thương cục xúi của mẹ lắm. Ngày nào mẹ cũng theo bán hàng ,mặc kệ em chơi ,không ôm em. Tối lại mới được gần mẹ hôm nào cũng khóc tủi.
Cố gắng thúi nhỉ,mẹ Chỉ mong thúi của mẹ sau này có cuộc sống hạnh phúc thôi
See Translation

Comments are closed.