Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày thi tuyển vào làm việc cho ngân hàng Chohung Vina (nay là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam) vào năm 2001 – lúc đó là một trong những ngân hàng liên doanh với nước ngoài có điều kiện làm việc tốt nhất tại Tp HCM

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày thi tuyển vào làm việc cho ngân hàng Chohung Vina (nay là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam) vào năm 2001 – lúc đó là một trong những ngân hàng liên doanh với nước ngoài có điều kiện làm việc tốt nhất tại Tp HCM. Vậy là đã hơn 16 năm…
Là người làm việc tương đối lâu cho một ngân hàng lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân về việc phát triển nghề tại một ngân hàng nước ngoài…
Thứ nhất về ngoại ngữ. Tôi tốt nghiệp Đại họ…
Continue Reading