Tổng kết tháng 2 với một trận tập khá nặng

Tổng kết tháng 2 với một trận tập khá nặng. Tối về ngủ ngon. Nạp năng lượng cho một tháng mới với mục tiêu cao hơn. Trách nhiệm hơn với bản thân và tổ chức. Stt viết tổng kết tháng 2, tháng 3 sẽ siêng đi tập hơn. Làm golf cần hiểu sâu hơn về golf để tư vấn tốt hơn và đạt doanh số cao hơn. Tháng 3 quyết tâm phá vỡ giới hạn như tháng hai nhé các cộng sự của tôi. Tiện thể hôm nay được trải nghiệm dòng sản phẩm mới của Ping golf Việt Nam. gậy sắt hơi nặng nhưng thanh niên như mình đánh vẫn được 125 yard là ok rồi!
See Translation

Comments are closed.