Trí tuệ và tài năng trong nước bị thui chột vì lý do nào

Trí tuệ và tài năng trong nước bị thui chột vì lý do nào ?
Ở Việt Nam ngoài thực lực và tài năng. Bạn muốn thành công và hạnh phúc cần phải có các mối quan hệ thật tốt, được dựa trên nền tảng thế lực và quyền lực. Bởi ở VN môi trường được hành xử tử tế không thể dựa hoàn toàn vào các nguyên tắc chuẩn mực trong cộng đồng cũng như các chuẩn mực trong pháp quy quy tắc của luật pháp. Mà nó phụ thuộc vào quan hệ của bạn ‘chủ nghĩa thân hữu’ cũng như ý chí của giai cấp “hành pháp” nó chỉ được định đoạt vào thân thế của bạn mà thôi.
tcm

Comments are closed.