Từ cái ngày mặt hết mụn là bỏ bê em luôn

1 1 1 1  
Từ cái ngày mặt hết mụn là bỏ bê em luôn, xài đẹp ùi thì cug phải giới thiệu cho nhìu người biết xài chứ Trinh….Trinh đẹp ùi thì phải để mn đẹp nữa chứ…..
Nói chứ, Trinh vẫn đang bán #Nhũ_tương_trị_mụn nghen khách ơi…Khách nào bị mụn viêm sưng, mụn ẩn, mụn bọc…thì rinh ngay em này zìa nha, bảo đảm da khoẻ và đẹp lên nè…Nếu k tin thì nhìn da mặt Trinh đi, Tr k nói điêu đâu nè…
See Translation

Comments are closed.