VĨ CUỒNG

VĨ CUỒNG
Câu chuyện cấp phép các bài hát giờ đã thành một trò hề. Nhà quản lý dùng cấp phép để quản lý “tâm hồn” của nghệ sỹ và của công chúng nhưng thật sự đã phản tác dụng.
Ai đủ tư cách và được quyền cấp phép hay cho phổ biến một bài hát, mà khi cất lên làm rất nhiều người xúc động đến sởn gai trong người, một bài đã được chọn làm “Quốc ca”?
Không ai có thể “cấp phép” cho tâm hồn và lịch sử.

Comments are closed.