Viếng BS Yersin

Viếng BS Yersin
Bác Khang Phan, CCB đặc công, một tấm lòng, lương tri, một trái tim nhiệt huyết ở Hà Nội, viếng mộ bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) ở Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa (cách Nha Trang 25km về hướng SG), bồ tát cứu nhân độ thế trong lòng nhân loại và đặc biệt, lòng dân Nha Trang, Khánh Hòa.
(2/5/2017)
Mời xem thêm:
https://m.facebook.com/story.php…

Comments are closed.