Viếng BS Yersin

Viếng BS Yersin
Bác Khang Phan, CCB đặc công, một tấm lòng, lương tri, một trái tim nhiệt huyết ở Hà Nội, viếng mộ bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) ở Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa (cách Nha Trang 25km về hướng SG), bồ tát cứu nhân độ thế trong lòng nhân loại và đặc biệt, lòng dân Nha Trang, Khánh Hòa.
(2/5/2017)
Mời xem thêm:
https://m.facebook.com/story.php…

16 Replies to “Viếng BS Yersin”

    1. Cháu đã đến đây viếng mộ của cụ Yersin năm 2012. Cháu cũng đã đi cùng một đoàn chuyên gia y tế của Pháp về đây làm việc với tỉnh Khánh Hòa sau đó nữa. 🙂

  1. Uống nước nhớ nguồn, xin một nén tâm nhang tưởng nhớ cụ Yersin! TB khi ở rừng, thời lính chốt Lào Cai cũng bị sốt rét, và cũng phải uống thuốc ký-ninh điều chế từ cây mà Bác học Yersin trồng ở VN.

    1. BS Yersin không phải sáng chế ra ký ninh. Nhưng cụ là người đầu tiên di thực cây Cankina vô VN trồng và điều chế ký ninh cung cấp cho Đông Dương.

    1. Cảm ơn anh Ấm gửi trà Thái. Anh Bùi Minh Quốc nhường Tạo. Anh Phan Khang mang xuống Nha Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *